Εξετάσεις

Στην Αναγνωρισμένη από το Κράτος Σχολή Χορού dance@ Τάνια Ρωσσοπούλου, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ISTD (Imperial Society of Teachers of Dance) σε Imperial Ballet και Modern Theater.

Ειδικά εκπαιδευμένες εξετάστριες του Οργανισμού εξετάζουν τους μαθητές, στην ύλη και στο βηματολόγιο, τα οποία διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και αξιολογούν την τεχνική, τη χορευτικότητα, το ρυθμό και την εκφραστικότητά τους.

Επιτυγχάνοντας στην εξέταση, οι μαθητές λαμβάνουν το ανάλογο Πιστοποιητικό (Certificate) από την έδρα του ISTD στην Αγγλία. Οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις μετά από την γραπτή συγκατάθεση του καθηγητή της τάξης κι εφόσον έχουν παρακολουθήσει επαρκώς τα ανάλογα μαθήματα.

Η δομή των εξετάσεων του ISTD είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να καλύπτει ισότιμα τόσο τους μαθητές που θέλουν να έχουν μια επαγγελματική εξέλιξη στο χώρο του χορού και της διδασκαλίας του όσο και τους μαθητές που έχουν το χορό ως χόμπι και επιθυμούν μια πιστοποίηση του επιπέδου των γνώσεών τους.

Από την ίδρυσή της το 2007 η Σχολή dance@ συμμετέχει με μεγάλο αριθμό μαθητών της σε εξετάσεις διπλωμάτων σε Imperial Ballet και Modern Theater του ISTD, σημειώνοντας ανελλιπώς 100% επιτυχία με υψηλές βαθμολογίες.

Με την απόκτηση του διπλώματος Intermediate σε Imperial Ballet ή/και Modern Theater και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το 3ετές πρόγραμμα σπουδών του ISTD και να αποκτήσουν το πρώτο επαγγελματικό διδασκαλικό δίπλωμα Diploma in Dance Education (DDE), στο είδος χορού που τους ενδιαφέρει (Μπαλέτο ή/και Μοντέρνο) και στη συνέχεια τα διπλώματα Licentiate και Fellowship.

Με την απόκτηση κάποιου από τα διπλώματα αυτά αποκτούν ταυτόχρονα και την άδεια να διδάσκουν την ύλη του Οργανισμού ISTD σε Σχολές Χορού και να υπογράφουν για την καταλληλότητα του μαθητή όσον αφορά στη συμμετοχή του σε εξετάσεις του Οργανισμού.

Μαθήτριες της Σχολής dance@ που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του ISTD και αποκτήσει κάποιο από τα παραπάνω διπλώματα, ήδη εργάζονται σε Σχολές Χορού.